Entrenament al Lideratge Social

Pàgina d'inici » 2015 » febrer

Monthly Archives: febrer 2015

TEDxyouthBarcelona

TEDxYouthBarcelona
Si durant l’assignatura tenim molt presents i treballem a l’aula les conferències TED, aviat s’acosta la TEDxYouthBarcelona, que tindrà lloc el:

Dissabte 28 de març.

És un molt bon espectacle de comunicació i una gran oportunitat per escoltar els projectes i encomanar-se de la passió de joves menors de 30 anys, perquè, com diuen els organitzadors:

A TEDxYouthBarcelona no parlarem de crisi. Ni d’ni-ni. Ni de fuga de talents. Ni d’atur juvenil. TEDxYouthBarcelona té per objectiu celebrar el talent jove. Perquè n’hi ha i volem demostrar-ho.

 

Si durante la asignatura tenemos muy presente y trabajamos en el aula las conferencias TED, pronto se acerca la TEDxYouthBarcelona, que tendrá lugar el

Sábado 28 de marzo.

Es un muy buen espectáculo de comunicación y una gran oportunidad para escuchar los proyectos y contagiarse de la pasión de jóvenes menores de 30 años, porque, como dicen los organizadores:

En TEDxYouthBarcelona no hablaremos de crisis. Ni de ni-ni. Ni de fuga de talentos. Ni de paro juvenil. TEDxYouthBarcelona tiene por objetivo celebrar el talento joven. Porque lo hay y queremos demostrarlo.

Escucha empática

Escuchamos para contestarSi tenemos dos orejas y una boca es para escuchar el doble de lo que hablamos.

Esta es una afirmación frecuente entre los comunicadores sociales latinoamericanos. Y es que escuchar es condición básica para establecer la corriente de empatía necesaria en la comunicación.

Pero nos referimos a la escucha empática, la que nace del interés auténtico por comprender a los otros.

Nada que ver con la escucha interesada, sólo enfocada a ensalzar el ego, a la réplica, a la respuesta inmediata o a la anulación del interlocutor.

Para ser empático hay que escuchar a los demás con ganas de construir una verdadera conversación.

Preparem la comunicació

Pensando en comunicarSer un bon comunicador significa també comunicar de forma efectiva. Sovint cometem un error massa greu: presentar sense haver tingut en compte per a qui presentem ni què volem aconseguir d’aquell públic.

Normalment creiem que allò que preparem amb passió ja és prou rellevant i interessant perquè l’audiència ens escolti. A més a més, no reflexionem prou sobre què volem que resulti de la nostra presentació. Si les nostres paraules no activen al públic en cap sentit, per a què hem presentat?

La preparació de qualsevol Comunicació ha de començar, doncs, amb aquesta pregunta: Qui és la meva audiència? (Quines característiques té? Què li preocupa? Què li motiva? Etc.). I també: Què vull que passi quan acabi la meva ponència (Vull que em comprin X, vull conscienciar-los d’X, vull animar-los a X, etc.)

En la segona classe del Mòdul de Comunicació en Públic hem continuat posant en pràctica tot allò que vam treballar l’últim dia en relació a la Forma (el Com) i hem començat a treballar El Fons (el Què): quin és l’objectiu i quin és el missatge que vull transmetre.

Definint de forma clara el missatge principal podrem desenvolupar les subidees del discurs de forma molt més alienada, més coherent i, conseqüentment, més efectiva.

 

Ser un buen comunicador significa también comunicarse de forma efectiva. A menudo cometemos un error demasiado grave: presentar sin haber tenido en cuenta para quién presentamos ni qué queremos conseguir de ese público.

Normalmente creemos que lo que preparamos con pasión ya es bastante relevante e interesante para que la audiencia nos escuche. Además, no reflexionamos suficientemente sobre qué queremos que resulte de nuestra presentación. Si nuestras palabras no activan al público en ningún sentido, ¿para qué hemos presentado?

La preparación de cualquier Comunicación debe empezar, pues, con esta pregunta: ¿Quién es mi audiencia? (¿Qué características tiene? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le motiva? Etc.). Y también: ¿Qué quiero que pase cuando acabe mi ponencia? (Quiero que me compren X, quiero concienciarlos de X, quiero animarles a X, etc.)

En la segunda clase del Módulo de Comunicación en Público hemos seguido poniendo en práctica todo lo que trabajamos el último día en relación a la Forma (el Cómo) y hemos empezado a trabajar El Fondo (el Qué): ¿cuál es el objetivo y cuál es el mensaje que quiero transmitir.

Definiendo de forma clara el mensaje principal podremos desarrollar las subideas del discurso de forma mucho más alienada, más coherente y, consecuentemente, más efectiva.